Uncategorized

Một phép màu Maple: Làm thế nào chúng ta gần như giết chết nhưng sau đó đã cứu cây của chúng ta

Chúng tôi đã lén lút. Trước khi chúng tôi đưa ngôi nhà đầu tiên của chúng tôi vào thị trường, chúng tôi đã đào một cây phong Nhật Bản mà chúng tôi đã trồng ở phía sau. Chúng tôi đã trồng nó vào khoảng thời gian chúng tôi kết hôn và đó là một cây […]