vnExpress

Cô gái chưng hửng khi mít nhà trồng chỉ có 1 múi


Chưa kịp vui mừng vì tự tay chăm sóc và thu hoạch được quả mít to, chủ nhân đã ‘nhận trái đắng’ khi bổ ra dùng.
laodong