Tài chính

Nên tính tiền phạt nộp chậm theo lãi suất ngân hàng để đảm bảo tính công bằng

Mức phạt chậm nộp chỉ 0,03%/ngày là quá thấp? Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án luật do ông Nguyễn Đức Hải – Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội trình bày, về xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế (Điều 59), nhiều ý kiến […]